نیایش

خداوندا !
برای همسایه که نان مرا ربود، نان !!
برای عزیزانی که قلب مرا شکستند، مهربانی !!
برای کسانی که روح مرا آزردند، بخشش !!

و برای خویشتن خویش ، آگاهی و عشق می طلبم

 

/ 0 نظر / 12 بازدید