انتخاب رشته، خشت اول کج

خشت اول چون نهد معمار کج

تا ثریا می‌رود دیوار کج

به نظر می‌رسد در مسیر زندگی، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که صورت می‌گیرد در هنگام انتخاب رشته است. اولین آن، در سنین نوجوانی اتفاق می‌افتد. زمانی که فرد تصمیم می‌گیرد بین دو رشته ریاضی و تجربی یکی را انتخاب کند! دقت کردید؟ بین همین دو رشته! خیلی پر جسارت باشد سراغ انتخاب رشته انسانی هم می‌رود. ولی اینکه بخواهد به سمت هنر یا رشته‌های کار و دانش یا فنی و حرفه ای برود، دل شیر می‌خواهد!

بعد از آن، نوبت انتخاب رشته دانشگاه است. اینکه فرد جرات داشته باشد رشته مورد علاقه خود را انتخاب کند، نه رشته‌ای که دیگران می‌خواهند. اما چون این اتفاق‌ها خیلی کم رخ می‌دهد، انتخاب رشته اشتباه همچون خشت کجی است که معمار می‌نهد و تا پایان زندگی، مسیر فرد را به جای نامناسبی هدایت می‌کند.

/ 0 نظر / 55 بازدید