آبرو

آبرو بردن چنان در درگاه الهی گناه بزرگی به شمار می‌آید که یکی از چند گناهی است که طبق روایت، خداوند برای مجازات مجرم تا قیامت صبر نمی‌کند و آبروی شخص آبروبرنده در همین دنیا توسط دیگری لگدمال می‌شود و به عبارت دیگر بخشی از تاوان باید در همین دنیا داده شود.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید