ماشین حساب گوگل !

اگر در اینترنت هستید و حوصله ندارید از ماشین حساب ویندوز استفاده کنید! می توانید عبارت ریاضی مورد نظر خود را در گوگل تایپ کنید تا جواب آن را به شما بدهد !

از جمع و ضرب گرفته تا لگاریتم و ... !

/ 0 نظر / 12 بازدید