روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

میراث تاریخ
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٠  

کلمات کلیدی: جملات قصار
 
انسان
ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢۳  
چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود؛

و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود !

کلمات کلیدی: جملات قصار
 
اشتباه و انتخاب
ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٥  

هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دو بار مرتکب شوید؛

چون بار دوم دیگر اشتباه نیست،

انتخاب است!


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
بی نیازی
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱٢  

یکی از راه‌های بی‌نیازی فقر است. درویش هیچ چیز ندارد و تنها نیازش به خداست.

(مصاحبه با اسفندیار قره باغی)


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
خشم
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٧  

خشم احساسی است که باعث می شود زبان سریعتر از ذهن کار کند.

اوان اسار


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
خودکشی
ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۳  

افرادی که با خودکشی مخالفند ۳ دسته اند:

۱- مذهبی ها

۲- مثبت اندیش ها

۳- افرادی که از مرگ می ترسند

ولی افرادی که با خودکشی موافقند فقط یک دسته اند:

۱- کسانی که خودکشی می کنند!


کلمات کلیدی: جملات قصار ،طنز
 
جزیره خیالی
ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٦  

بسیاری از مردم تمام عمر خود را در جزیره ای خیالی به نام "یک روز دست به کار خواهم شد" می گذرانند.

(دنیس ویتلی)


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
هزاران معجزه
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٠  

هزاران معجزه میان زمین و آسمان مانده است

دستی باید تا آن ها را فرود آورد ...


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
دست و دل و ذهن
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٥  

دست ها داستانی را می نویسند که دل از ذهن خواسته! چه همکاری زیبایی ...

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
دوست و دشمن
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٤  

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند

ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
بی سوادان قرن 21
ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱۱  

بی سوادان سده21 کسانی نیستند که نمی‌توانند بخوانند و بنویسند،

بلکه کسانی‌اند که نمی‌توانند بیاموزند، آموخته‌های کهنه را دور بریزند، و دوباره بیاموزند.

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
دو راه
ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢۸  

وقتی صبح از خواب بیدار می شویم دو راه داریم :

برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم

یا

بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
انتخاب خودم
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۸  

نامم را پدرم انتخاب کرد!

نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم!

دیگر بس است!

راهم را خودم انتخاب خواهم کرد

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
زندگی - پیانو
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٦  

زنگی مثل یک پیانوست

همان چیزی را می شنوی که می نوازی !


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
پرواز
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٥  

Fly in the eyes of those whom their sight dont make u land

در نگاه کسانی پرواز کن, که برای دیده شدن مجبور به فرود نباشی

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
حضور دیگران ...
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٦  

حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست؛ خداوند در هر حضور رازی نهان کرده برای کمال ما، خوش آن روزی که دریابیم راز این حضور را ...

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
عشق و دوری
ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٧  
دوری عشق های کوچک را از بین می برد اما به عشق های بزرگ عظمت می دهد
مانند باد که یک کبریت کوچک را خاموش  اما شعله های عظیم آتش را بزرگتر می کند
کلمات کلیدی: جملات قصار
 
مقدار ثابت
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٧  

حاصاضرب توان در ادعا مقداری ثابت است . هرچه توان انسان کمتر باشد ، ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ، ادعایش کمتر می گردد

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
زبان مردم
ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۸  

 آدمی اگر پیامبر هم باشد، از زبان مردم آسوده نیست زیرا:
اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است؛ اگر کم کار کند، می گویند تنبل است؛
اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند؛ اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل است؛
اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال است؛ اگر زبان آوری کند، مبگویند ورٌاج و پرگوست؛
اگر روزه برآرد و شب ها نماز بخواند، میگویند ریاکار است؛ و اگر نکند، میگویند کافر است و بی دین؛
 لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد 

(شیخ بهایی)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
نگرانی
ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۳  

نگرانی هرگز از غصه فردا نمی کاهد بلکه فقط شادی امروز را از بین می برد

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
سه چیز
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۳  

سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند:زمان، کلمات و موقعیت ها.

سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند:
آرامش، امید و صداقت.

سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند:
رؤیاها، موفقیت و شانس.

سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند:
عشق، اعتماد به نفس و دوستان.


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
دشواری های زندگی
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٢  

خداوند برای دشواری های زندگی سه راه قرار داده است: خنده، خواب و امید

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
دست رد
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٥  

دست رد بر سینه دوست
چندان نکوهیده است که گویی
دست رد بر سینه زندگی خود زده ای

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
غصه
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٢  

دیگر نمی خواهم غصه چیزهایی را که از دست داده ام بخورم ... مگر آن ها غصه از دست دادن مرا می خورند ؟!

 

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
دلیل اخم
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٦  

اگر روزی احساس کردی که دنیا و آدم هایش به تو اخم کرده اند، دلیل آن را در لب های بدون لبخند خودت جستجو کن !

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
دلیل شادی و غم
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٤  

همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او

و همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم او

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
جملات قصار
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱  

کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفته

هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است ؟

برای آنکه طلوع می کند، هر جای جهان بامدادی است


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
حرفی برای گفتن
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٢۸  

کاغذ سفید را هر چه قدر هم که تمیز و زیبا باشد کسی قاب نمی گیرد ،
برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت.


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
ترک ساحل آرام ...
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٤  

برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک کردن ساحل آرام خود را داشته باشیم،این جهان،جهان تغییر است نه جهان تقدیر !


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
زندگی
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٤  

جایی بنویس: هیچ کس دو بار زندگی نکرده است...و روزی دو بار به این نوشته نگاه کن

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
نوشتن
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢٩  

نویسنده شدن مثل دکتر شدن یا پلیس شدن یک تصمیم شغلی نیست ، تو نویسنده شدن را انتخاب نمی کنی، بلکه ناگهان این واقعیت را می پذیری که برای کار دیگری ساخته نشده ای !

 

 

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
عشق و محبت
ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢۳  

با تمام فقر هرگز محبت را گدایی نکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن ... مسلما آنچه که بدست می آید  عشق و محبت نخواهد بود


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
انسان های بزرگ
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱۸  

برای انسان های بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که: یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت .


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
کمک کنندگان
ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱٦  

دست هایی که "کمک" می کنند مقدس تر از لب هایی هستند که "دعا" می کنند.


کلمات کلیدی: جملات قصار ،نیایش
 
انتخاب
ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۳  

انسان هم می تواند دایره باشد هم  خط راست.
انتخاب با خودت است :
تا ابد دور خود بچرخی یا تا بی نهایت ادامه دهی ...


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
اعتماد به نفس
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۳٠  

اعتماد به نفس در این است که بدانی تو در تمام دنیا منحصر به فرد هستی.


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
لیاقت زندگی
ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۳٠  

هیچ کس نباید شب به بستر برود قبل از اینکه از خود بپرسد امروز چه کرده ام تا لیاقت داشته باشم فردا هم زنده بمانم ...

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
آهنگ زندگی
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٧  

اگر در زندگی به ناگاه یکی از سیم های سازت پاره شد، آهنگ زندگی را آنچنان ادامه بده که هیچ کس نداند بر تو چه گذشت ...

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
سه راه
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٧  

برای هر کس سه راه وجود دارد :

 راه اول، از اندیشه می گذرد. این والاترین راه است.
راه دوم، از تقلید می گذرد. این آسان ترین راه است.
راه سوم، از تجربه می گذرد. این تلخ ترین راه است.


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
سکوت
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٦  

تصور کنید اگر قرار بود هر کس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می شد (ناپلئون)


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
قضاوت
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٤  

خدایا مرا یاری ده تا پیش از آنکه درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم قدری با کفش های او راه بروم

 

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،نیایش
 
مرد و زن
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٩  

زن مخلوقی است که عمیق‌تر می‌بیند و مرد مخلوقی است که دورتر را می‌بیند.

عالم برای مرد یک قلب است و قلب برای زن عالمی است.

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
آموخته های زندگی
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٩  

از زندگی آموختم برای زنده ماندن باید دو چیز را به یاد داشته باشم :

آماده بدترین ها باشم و در آرزوی بهترین ها

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
تامل
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱۳  

خداوند همه چیز را در یک روز نیافریده است
پس چه چیز باعث شده که من بیندیشم که می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم.

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
ده فرمان سرخپوستی
ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۸  
گویا سرخپوستان نیز به مانند یهودیان، ده فرمان مقدس دارند. این ده فرمان به روایت دائره المعارف جهانی ویکی پدیا عبارتند از:

 

1.     با زمین و هر آنچه بر روی آن است، با احترام برخورد کن؛

 

2.     به روح بزرگ نزدیک شو؛

 

3.     به همنوعان خود نهایت احترام را بگذار؛

 

4.     به خاطر بشریت دست همکاری را بفشار؛

 

5.     مهربانی و همیاری در پیش گیر، هر آنوقت که لازم است؛

 

6.     هر آنچه که میدانی درست است، انجام ده؛

 

7.     به سلامت تن و روان بیندیش؛

 

8.     بخشی از تلاش های خود را به خیر بزرگ اختصاص ده؛

 

9.     در همه حال راستگو و صادق باش؛

 

10. مسئولیت کامل هر آنچه را انجام می دهی بر عهده بگیر. 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
بیانه مرگ
ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۳  

تازه زمانی که تصمیم گرفتم با تکمیل فرم ذیل برای خودم برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشم، نمی دانستم که تا این حد عاجزم.

 

__ (نام خود را بنویسید) شب قبل در ___ سالگی(سنی که تمایل دارید) درگذشت.

 

وی قبل از فوت در __(جایی که بیشتر دوست دارید) زندگی می کرد.

 

او به عنوان یک ____ (شغلی که دوست دارید داشته باشید) مشغول بکار بود و مقام ___ را (تا میزانی که دوست دارید ترقی کنید) دارا بود.

 

 فعالیت های متفرقه او ____ ( سرگرمی ها، فعالیت های فوق برنامه و علایق مورد نظر خود را ثبت کنید) بود.

 

دستاوردهای وی شامل _______ بود.

 

او به خاطر ________ همیشه دریادها باقی خواهد ماند.

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
جملات قصار
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/٦  

اگر ذهن خالی، مثل شکم خالی سر و صدا می کرد، انسان ها همیشه به دنبال دانش بودند.

انسان های بی هدف مجبورند تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند.

مغزهای بزرگ، در خصوص ایده ها صحبت می کنند. مغزهای متوسط، در مورد حوادث بحث می کنند و مغزهای کوچک، درباره مردم.

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
جاده زندگی
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/٦  

جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد ، خوابمان می گیرد ... دست اندازها نعمتند !

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
دیوانگی
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٥/٢٥  

دیوانگیست ... که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیم...

و این نیز دیوانگیست ... که همه رویاهای خود را تنها بخاطر اینکه یکی از آنها به حقیقت نپیوسته است رها کنیم

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
شش راه برای شاد بودن
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٥/۱۸  

1) اگر خواهان شادی وسعادت یک ساعته هستید ، کمی چرت بزنید.
2) اگر خواهان سعادت وشادی یک روزه هستید ، به پیک نیک بروید.
3) اگر خواهان شادی وسعادت یک هفته ای هستید ، به مسافرت بروید.
4) اگر خواهان شادی وسعادت یک ماهه هستید ، ازدواج کنید.
5) اگر خواهان شادی وسعادت یک ساله هستید، ثروتی به ارث ببرید.
6) اگر خواهان شادی وسعادت برای همه عمر هستید ، از کاری که می کنید لذت ببرید

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
درد بزرگ
ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۸  

درد من حصار برکه نیست ... درد من زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان نمی رسد


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
تصمیم عاقلانه
ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/٧  

مدت ها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک از این کار لذت می‌برد.

- جورج برنارد شاو

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
فهم دقیق
ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/٥  

هفتاد درصد پاسخ هر مساله ای به فهم دقیق آن مساله باز می گردد

(آلبرت انیشتین)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
مردان و زنان بزرگ
ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۱۸  

فقط مردان و زنان بزرگ دست به کارهای بزرگ میزنند. آرمانهای بزرگ و آرزوهای دست نیافتنی و فتحهای عظیم در فکر و دستهای پرتوان مردان و زنان بزرگ نهفته است.سست اراده ها و ترسو ها به هیچ چیز نمی رسند.
دیروز از آن ناامیدان است فردا مال خیالبافان است و امروز متعلق به مردان و زنان بزرگ است.پس تاریخ از آن ایشان است.

(وبلاگ ایران من)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
خود باوری
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۱۸  

در حرفه ای که هستید نه اجازه دهید که به بدبینی های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که برخی لحظات تاسف بار که برای هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و ناامیدی بکشاند.
در آرامش حاکم بر آزمایشگاه ها و کتابخانه هایتان زندگی کنید، نخست از خود بپرسید " برای یادگیری و خود آموزی چه کرده ام؟"سپس همچنانکه پیش می روید بپرسید: " من برای کشورم چه کرده ام؟"
و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادی بخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتلای بشریت داشته اید.
اما هر پاداشی که زندگی به تلاش هایمان بدهد یا ندهد، هنگامی که به پایان تلاشمان نزدیک می شویم هر کداممان باید این حق را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم:
"من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام."

(بخشی از سخنرانی لویی پاستور یا یکی از روسای جمهور آمریکا)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
۱۰ سال
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۱٥  

ده سال گذشت ... چه اینکه زندگی واقعی ،‌ مفید و موثر من از زمانی شروع شد که نوشتن رو آغاز کردم ... اولین بار ۱۵ خرداد ۱۳۷۶ به مناسبت تولدم ، و امروز دقیقا ۱۰ سال از اون روز می گذره .

توی این ده سال چقدر نوشتم و تایپ کردم ! داستان های طنز ، شعر ، مقاله ، نامه ، خاطرات ، برنامه ها ...  و چقدر هم توی ذهنم مطلب اومد و هیچ وقت نوشته نشد !

اما می تونم بگم راضی هستم از خودم ، هر چند شاید بهتر و بیشتر از این ها می تونستم بنویسم ... و می نویسم !

ده سال ز عمر من ، آمد و برفت
نیک و بد روزگار ، آمد و برفت
آنطور بزیستم که در این لحظه عمر
گویم که پرثمر ، آمد و برفت

(جدا هیچ وقت شاعر خوبی نبودم!)

تولد هر آدم ، روزیه که احساس کنه یک بار دیگه به دنیا اومده ... اون روز ممکنه هر روزی باشه ، ممکنه عید نوروز باشه ، ممکنه روز تولدش باشه ... روز مهم نیست ، یک بهانه است ، مهم اینه که اون روز باور کنه یه جهش دیگه توی زندگی اون به وجود میاد ،‌ و به میزان این جهش هاست که می تونه پیش بره و افق های تازه تری به وجود بیاره .

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
جمله قصار
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۱۱  

کسی که هیچ چیز را تحمل نمی کند ، خود تحمل ناپذیر است !


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
مرگ ترس
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۱٠  

کاری که مایه ترس تو است انجام بده ، آنگاه مرگ ترس تو حتمی است .

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
موفقیت
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱٤  

موفقیت آن است که پس از آنکه دیگران وا دادند ، تو تسلیم نشوی !

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
قانون زندگی
ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۳۱  

قانون زندگی قانون باورهاست

و هر دستاوردی از یک باور شروع می شود


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
داستان زندگی
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۳۱  

زندگی داستان یخ فروشی است که از او پرسیدند :‌ فروختی ؟
گفت : نخریدند ... تمام شد !

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
دیدن و ندیدن
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۳۱  

در بیکرانه زندگی دو چیز افسون می کند :

آبی آسمان را که می بینی و می دانی که نیست ، و خدا را که نمی بینی و می دانی که هست

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
خاموشی و خاموش شدن !
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱۸  
اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند.
(سقراط)

کلمات کلیدی: جملات قصار
 
آغازی سخت ، ادامه ای آسان
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۱٩  

عقاب هم در ابتدای پرواز پر می زند ،
اما هنگامی که اوج می گیرد ، دیگر حتی نیازی به پر زدن ندارد

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
احساس توانگری
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۱٧  

اگر می خواهی احساس ثروتمند بودن و توانگری کنی ، چیزهایی را به خاطر بیاور که پول قادر به خرید آن ها نیست .

 


 
استفاده از زمان
ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۸  
حال شبیه برفی است که در دست داری؛ اگر از آن استفاده نکنی آب خواهد شد.

کلمات کلیدی: جملات قصار
 
اراده
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۸  

مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
گذر زمان ...
ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٧  
تا بخواهیم از کودکی به جوانی برسیم ، پیر شده ایم !

(به نقل از وبلاگ ورود ممنوع)

کلمات کلیدی: جملات قصار ،طنز
 
موفقیت
ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱٩  

موفقیت از آن کسانی است که منتظر دیگران نمی مانند

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
کاریکلماتور
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/٦  

اگر خودم هم مانند ساعتم جلو رفته بودم حالا به همه جا رسیده بودم !

سایه ام تا گور بدرقه ام کرد

پا ، ظریف ترین وسیله نقلیه است

به عقیده گیو تین ، سر آدم زیادی است

کلمات تولیدی ذهنم، روی سرسره دستم سر می خورند تا به کاغذ برسند.


کلمات کلیدی: جملات قصار ،طنز
 
انسان
ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/٦  

انسان اگر کسی است ، لازم نیست تا چیزی باشد

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
لذت زندگی
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۳  

دوستی می گفت لذت زندگی چیزی نیست جز خوب بودن ... یا بهتر بگوییم خواندن چیزهای خوب ... دیدن فیلم های خوب ... گوش دادن به موسیقی های خوب ... انجام کارهای خوب ... البته این بستگی دارد به آنکه خوب را چه ببینیم ؟

به هر حال هر کسی در زندگی چیزهایی را خوب می داند و مهم آن است که به آنچه خوب می دانیم عمل کنیم

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
انسان و انسان ها
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱٥  

من انسانی هستم میان انسان های دیگر بر سیاره مقدس زمین ، که بدون دیگران معنایی ندارم

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،نیایش
 
ریسک کنید !
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٥  

اگر نتوانید ریسک کنید نمی توانید رشد کنید .
اگر نتوانید رشد کنید نمی توانید بهترین باشید .
اگر نتوانید بهترین باشید نمی توانید شاد باشید
و اگر نتوانیید شاد باشید چه چیز دیگری مهم است ؟

 کلمات کلیدی: جملات قصار
 
عرصه شطرنج
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٥  
زندگی مثل شطرنج می مونه
اگه بلد نباشی همه می خوان اونا بهت یاد بدن...
و اگه بلد باشی همه می خوان شکستتد بدن !

کلمات کلیدی: جملات قصار ،طنز
 
آزادی
ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٦  

آزادی عبارت از این است که انسان مجبور نباشد کاری خلاف قانون انجام دهد

(مونتسکیو)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
خوشبختی
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٦  

خوشبختی حقیقی از آن کسانی است که افکار خودشان را به طرف چیزی غیر از خوشبختی خودشان برگردانده باشند .

(جان استوارت میل)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
چهار چندان ... !
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٠  

می گویند : دو چندان که می گویی بشنو

می گویم : چهارچندان بنویس !

(۱۶/۹/۷۹)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
راهبران و رهروان
ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٠  
بسیاری از مردم مانند واگن های قطارند . آنها با اراده خود نمی توانند کاری را انجام دهند باید به کار کشانده شوند فقط عده کمی مانند لکوموتیو هستند که هم قادرند با اراده و اختیار خود کار کنند و هم دیگران را به کار وادار نمایند .

کلمات کلیدی: جملات قصار
 
زندگی از دیدگاه افراد
ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٠  

زندگی تراژدی است برای آن‌کسی‌که احساس می‌کند و کمدی است برای آنکه می‌اندیشد .
«ژان دلابرویر»

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
نشان بزرگی
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٠  

عظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان کوچک آشکار می شود .
(دیل کارنگی)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
جهان بینی
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٠  

راننده تاکسی در پاسخ به مسافرش که می گفت منصف پول می گیرید گفت : در مسیرها (البته منظورش مسیرهای طولانی و دربست و ... بود) اگه مسافر صدتومان دویست تومان یا ... کمتر بده اما راضی باشد برای من بهتره ... وقتی مردم راضی باشن ماشینم کمتر خراب می شه .

 

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
خفتگان ...
ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/٤  

گاهی به یکباره اتفاقی برای ما می افته که از خودمون می پرسیم آخه چرا ؟ ... و شاید هیچ وقت فکر نکنیم که این اتفاق شاید به خاطر این باشه که کمی چشمامون رو بیشتر باز کنیم !

خفتگان را خبر از عالم بیداران نیست
تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
انتخاب نوع زندگی
ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/٤  
ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم که نیست، تا این که طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مردم بفهمم که هست.

کلمات کلیدی: جملات قصار
 
روز داوری ...
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱  

تک تک ما سرانجام روزی داوری خواهیم شد. مهم این است که

چقدر زندگی کرده ایم, نه چقدر زنده بوده ایم.
چقدر بخشیده ایم, نه چقدر داشته ایم.
چقدر خوب- صرفاً خوب- بوده ایم, نه چقدر عظیم جلوه کرده ایم.

«ویلیام آرتور وارد»

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی
 
شوخ طبعی
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۳٠  

استنباط من این است که هر کسی نمی تواند شوخ طبع باشد . شوخ طبعی فقط از آن کسی است که بازیگوش باشد از زندگی لذت ببرد و احساس زنده بودن کند .
<<آن ویلسن اسکف>>

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
جملات قصار
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۳٠  

پول خوشبختی نمیاره اما بی پولی بدبختی میاره !

بزرگترین درس زندگی اینست که گاهی ابلهان درست می گویند
) وینستون چرچیل (

بدبخت ترین و مفلوکترین انسان کسیست که به عدم تصمیم گیری عادت کرده است
 )ویلیام جیمز(


 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
زن و خوشبختی
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٢٩  

آنچه بین اکثر زن ها و خوشبختی فاصله می اندازد یک مرد است

(گلوریا استاینم-۱۹۲۴)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
زیبایی
ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٢۸  

هر اندیشه شایسته ای به چهره انسان زیبایی می بخشد .

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
هدیه ارزشمند
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٢۱  

به گمانم کتاب یکی از ارزشمندترین هدیه ها می باشد ... چرا که هم بیانگر آن است که طرف شما که این هدیه را می دهد فردی است اهل کتاب و آن را ارزشمند می داند و هم شما را در این سطح از فرهنگ می بیند .

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
عامل موفقیت
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۸  

از جمله رازهای موفقیت انسان های موفق ، کوتاه بودن فاصله "اندیشه" تا "عمل" آن هاست .

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
سخنانی از اوشو عارف معاصر هندی
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٢  

تنها زمانی میتوانید به بعد برتر زندگی صعود کنید که بعد پست را پشت سر گذاشته باشید.

اگر اندوه خود را به جشن تبدیل کنی آنگاه خواهی توانست از مرگ خود نیز حیاتی دوباره بیافرینی پس تا وقت هست این هنر را فرا بگیر .

(منبع)


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
4 تصویر خویشتن
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٢  

۱- آنچه دیگران فکر می کنند من هستم ( محصول شخصیت ما )

2- آنچه می خواهم دیگران فکر کنند من هستم ( 95 % تا 98 % عامل تشویش و اضطراب )

3- آنچه فکر می کنم هستم

4- آنچه که واقعا هستم !

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
ویژگی افراد هوشمند
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٧  

گاهی مدیران و همه افراد با وجود اینکه اشتباه می کنند آن را به امید اینکه بالاخره روزی نتیجه می دهد تکرار می نمایند !

فردی زمین می خورد و هنگامی که بلند می شود تکانی به خود می دهد و سعی می کند با تغییر مسیر راه بهتری پیدا کند ... دیگری آنقدر مغرور و یکدنده است که همان طور که افتاده سینه خیز در راهی که پیش گرفته ادامه می دهد !!

این در واقع هوشمندی افراد است که بتوانند از اشتباهات گذشته خود و تجربیاتشان برای آینده درس بگیرند . سیستم های هوشمندی نیز که طراحی می شوند از همین مکانیزم استفاده می کنند و در صورتی که یک بار پاسخ اشتباه بدهند و متوجه آن شوند آن را تصحیح کرده و بار دیگر این اشتباه را تکرار نمی کنند .

(طراحی سیستم - دکتر شامی)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
راز ماندگاری
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٧  

استاد در رابطه با اولویت بندی موضوعات می گفت :

حافظ با پانصد غزل در تاریخ ماندگار می شود و فردی ده ها کتاب می نویسد و حتی یک اثر آن ماندگار نمی شود ... این بدان خاطر است که به مسائلی که مورد علاقه و نیاز مردم (یا حتی متخصصان) بوده نپرداخته .

این بیانگر آن مساله است که کمیت همواره نمی تواند جایگزینی برای کیفیت باشد و حداقل سبب ماندگاری نخواهد شد .


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
دیدگاه بر اساس جایگاه
ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٧  

دیدگاه افراد نسبت به جایگاه آن ها به مسائل گوناگون است .

فرض کنید در یک دریاچه یا برکه سه نوع ماهی وجود دارد . آن ماهی که از همه بزرگتر است و ماهیان دیگر را می خورد جهان را سراسر عدالت می داند ... آن ماهی که متوسط است و از سویی از طرف ماهی بزرگتر خورده می شود و از سویی خود ماهیان کوچک تر را می خورد جهان را آمیزه ای از بی عدالتی و عدالت می داند ... و ماهی های کوچک که فقط خورده می شوند جهان را سراسر ظلم می پندارند !

(کلاس درس روش تحقیق - دکتر امیری)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
قرن بی وفا !
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٧  

قرن ۲۱ قرن مشتری های بی وفاست . زیرا به واسطه امکانات اطلاع رسانی و گسترش بازارها امکان بررسی گزینه های بیشتری برای دریافت کالا یا خدمات وجود دارد و مشتریان نوعا وفاداری خاصی ندارند !

به همین خاطر باید سعی کرد محصول یا خدمات از کیفیت قابل قبول تری برخوردار باشند تا مشتری ها را حفظ نمود .

(کلاس درس  طراحی سیستم - دکتر شامی)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
سه دلیل
ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٦  

استاد می گفت هنگامی که کاری انجام نمی پذیرد به خاطر یکی از این سه علت است :

نشدنی است (که اصلا نمی شود آن را انجام داد)
نخواستنی است (توان لازم صرف انجام آن نشده)
نتوانستنی است (توان ما برای آن کافی نیست)

چه خوب است که بتوانیم میان این سه تفکیکی قائل شویم و بدانیم کاری اگر انجام نشد به چه دلیل است ... و مصداق آن نشویم که بخواهیم شلاق به دست بگیریم تا موج سرکش دریا را آرام کنیم چه اینکه سرکشی موج دلیل دیگری دارد .

(کلاس درس دکتر شیرکوند)

 

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
انسان می دانست !
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٦  

مشی افلاطونی بر این پایه استوار است که افلاطون عقیده داشت انسان ها همه چیز را از عالم ازل فرا گرفته اند ... اما در گذر آمدن به این دنیا و سختی به دنیا آمدن همه را از یاد می برند .

به همین خاطر است که هنگامی که چیزی به کسی می گوئیم در واقع چیزی تازه و جدیدی نیست بلکه تذکری است و یادآوری آنچه او می دانسته ...

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
تکنولوژی معکوس !
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٦  

گویند در قدیم چوپانی به پسرش می گوید گوسفندهایمان رو بشمار ... او هم وقتی می گذارد و می شمارد و می گوید اینقدر هستند ...

می گذرد و پدر پسر را به مکتب می فرستد و پسر باسواد می شود ... دیگر بار به او می گوید گوسفندها را بشمار ... این بار چند برابر بار قبل وقت صرف می شود ! پدر علت را جویا می شود و پسر می گوید : آن زمان که سواد نداشتم سرهای گوسفندان را می شمردم . اکنون پاهایشان را می شمارم و تقسیم بر چهار می کنم !

استاد می گفت گاهی ورود نامناسب تکنولوژی می تواند عواقب اینگونه داشته باشد ! به جای اینکه کار ما را سریع تر راه بیاندازد سرعت کار به نسبت شیوه سنتی نیز پائین تر می آید !

 


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ،جملات قصار