روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

فقر و احساس فقر
ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/۱٥  

استاد می گفت :‌ احساس فقر خیلی بدتر از خود فقره ... در ایلات و عشایر زندگی بسیار ساده و به معنای واقعی فقیرانه ای دارند اما همواره با خوشی و راحتی زندگی می کنند ، چرا که هرگز احساس فقر نمی کنند و نمی دانند دیگران چگونه زندگی می کنند که بخواهند خود را نسبت به آن ها فقیر بدانند و احساس فقر کنند .

و چه بسا آدم هایی که با وجود ثروت متوسط ، خود را با دیگران مقایسه می کنند و احساس فقر می کنند !

و احساس فقر ، به مراتب از خود فقر بدتر است !

 


کلمات کلیدی: مدیریت و اقتصاد