روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

قانون هشتاد بیست - بیست هشتاد
ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/۱۱  

استاد می گفت : در مدیریت قانونی داریم با عنوان اینکه ۸۰ درصد فعالیت هایی که ما انجام می دهیم ۲۰ درصد کل فایده را برای ما دارند و ۲۰ درصد فعالیت ها ۸۰ درصد فایده . اما مساله اینجاست ما اصولا آن فعالیت های ۸۰ درصدی را انجام می دهیم !!

البته در مبحث بازاریابی هم این بحث مطرح است که ۸۰ درصد مشتریان ما ۲۰ درصد سود را عایدمان می کنند و ۲۰ درصد خاص ۸۰ درصد سود را .

 

 


کلمات کلیدی: مدیریت و اقتصاد