روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

چگونه می توان دنیا را دوباره ساخت ...
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/۱٥  

پدر روزنامه می خواند ، اما پسر کوچیکش مدام مزاحمش بود . تا اینکه حوصله پدر سر رفت ، یه صفحه از روزنامه رو که نقشه جهان بود جدا کرد و تیکه تیکه کرد و به پسرش داد "بیا واست یه کار دارم ، یه نقشه دنیا بهت می دم‌ ، ببینم می تونی اونو دقیقا همون طوری که هست ، بچینی ... "

و بعد دوباره رفت سر روزنامش ، می دونست که پسر تموم روز رو درگیر اون نقشه می شه ، اما ربع ساعت بعد پسر با نقشه کامل برگشت !!! پدر با تعجب پرسید :" مگه مامانت به تو جغرافیا یا داده ؟!" و پسر جواب داد :‌جغرافیا دیگه چیه ؟! اتفاقا پشت همین صفحه تصویری از یه آدم بود ، وقتی تونستم اونو دوباره بسازم ، دنیا رو هم دوباره ساختم ...


کلمات کلیدی: داستان کوتاه