روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

هزاران معجزه
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٠  

هزاران معجزه میان زمین و آسمان مانده است

دستی باید تا آن ها را فرود آورد ...


کلمات کلیدی: جملات قصار