روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

آزمایش و امتحان
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٥/۱٦  

ابلیس بر حضرت عیسی (ع) آشکار شد و گفت: تو نبودی که می گفتی جز آنچه خدا مقررت کرده است بر تو نرسد؟ فرمود بلی .
گفت: پس خویشتن را از قله این کوه فرو انداز اگر مقررت باشد که به سلامت مانی. فرمود: خداوند را رسد که بندگان را آزماید نه بندگان را که خداوند را آزمایند .

 


کلمات کلیدی: قطعه ادبی ،نیایش