روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

روز داوری ...
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱  

تک تک ما سرانجام روزی داوری خواهیم شد. مهم این است که

چقدر زندگی کرده ایم, نه چقدر زنده بوده ایم.
چقدر بخشیده ایم, نه چقدر داشته ایم.
چقدر خوب- صرفاً خوب- بوده ایم, نه چقدر عظیم جلوه کرده ایم.

«ویلیام آرتور وارد»

 


کلمات کلیدی: جملات قصار ،قطعه ادبی