روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

عامل اصلی روی آوردن زنان به چت
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٢  

47درصد کاربران اینترنت را زنان تشکیل می دهند این در حالی است که مردمحوری و محدودیت های فرهنگی مهم ترین عامل روی آوردن زنان در اتاق های چت است .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلام نازنین هنرپروران عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در همایش "زنان، اینترنت در هزاره سوم" با اشاره به آمار کاربران اینترنتی کشور که توسط مرکز اینترنت جهان بررسی شده بود گفت: درایران بیش از چهارمیلیون و 800 هزار نفر از اینترنت استفاده می کنند که 47 درصد آنان را زنان و دختران تشکیل می دهند.
وی استفاده از چت در بین زنان و بیشترین عامل استفاده زنان از اینترنت را حضور آنان در اتاق های چت دانست و گفت: 62 درصد دختران ایرانی به طور متوسط 11 ساعت در هفته چت کرده و حداقل 30 درصد بیش از 20 ساعت در هفته مشغول چت کردن و دوستیابی هستند.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به 6 میلیارد تومان درکشور هزینه چت کردن افراد می شود گفت: 82 درصد چت کردن ما در بین مردم مربوط به دوستیابی، 50 درصد اطلاعات علمی و 6 درصد بازی های رایانه ای است.
وی 33 درصد فرار از مشکلات، 41 درصد ازدواج، 31 درصد کنجکاوی نسبت به جنس مخالف را از دیگر عوامل استفاده از چت در بین افراد دانست.

(خبرگزاری سلام)

 


کلمات کلیدی: معرفی سایت و ترفند