روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

راز ماندگاری
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٧  

استاد در رابطه با اولویت بندی موضوعات می گفت :

حافظ با پانصد غزل در تاریخ ماندگار می شود و فردی ده ها کتاب می نویسد و حتی یک اثر آن ماندگار نمی شود ... این بدان خاطر است که به مسائلی که مورد علاقه و نیاز مردم (یا حتی متخصصان) بوده نپرداخته .

این بیانگر آن مساله است که کمیت همواره نمی تواند جایگزینی برای کیفیت باشد و حداقل سبب ماندگاری نخواهد شد .


کلمات کلیدی: جملات قصار