روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

یک شعر
ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۳  

حرفیست در چشمان تو / آن را معما می کنی

احساس گرمی در دلت / اما تو حاشا می کنی

تب داری اما بی خبر / بیدار ماندی تا سحر

آن را که می جویی بدان / در خواب پیدا می کنی

)مونا برزویی - مجموعه شعر چشم های نادیده(

 


کلمات کلیدی: قطعه ادبی