روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

وقتی مشکلات حل شده باشند ...
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/۳٠  

استاد می گفت : وقتی انسان نیازهای خود را (طبق نظریه مازلو هرم نیازهای انسان به صورت نیازهای جسمی / امنیت / محبت / احترام / خودشکوفایی می باشد) برطرف ساخت به مرحله ای می رسد که وقتی ناراحت و غمگین و آشفته است و از او می پرسیم مشکلت چیست ؟ می گوید : نمی دانم !

در همین سطح است که آدمی تازه به خود می آید و به سراغ علایق خود می رود که از دوران های قدیم در سر داشته و اینک مجالی برای پرداختن به آن ها را یافته است .

 

 


کلمات کلیدی: جملات قصار