روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

فلسفه غم
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٢٧  

فرشتگان روزی از خدا پرسیدند : بار خدایا تو که بشر را اینقدر دوست داری غم را چرا آفریدی ؟ خداوند گفت:غم را بخاطر خودم آفریدم چون این مخلوق من که خوب می شناسمش تا غمگین نباشد به یاد خالق نمی افتد .


کلمات کلیدی: قطعه ادبی ،نیایش