روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

یک پاسخ فلسفی
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٢٧  
یکى از استادان رشته ى فلسفه ، در یکى از دانشگا ههاى امریکا ، وارد کلاس درس مى شود و به دانشجویان میگوید میخواهد از آنها امتحان بگیرد ، بعدش صندلى اش را بلند میکند و میگذارد روى میزش ، و میرود پاى تخته سیاه ، و روى تابلو ، چنین مى نویسد : ثابت کنید که اصلا این " صندلى " وجود ندارد ! دانشجویان ، مات و منگ و مبهوت ، هر چه به مغز شان فشار میآورند و هر چه فرضیه ها و فرمول هاى فلسفى و ریا ضى را زیر و بالا میکنند ، نمى توانند از این امتحان سر بلند بیرون آیند . تنها یک دانشجو ، با دو کلمه ، پاسخ استاد را میدهد . او روى ورقه اش مینویسد : کدام صندلى ؟؟
(مدیران هشتادی)

کلمات کلیدی: طنز