روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

100 سایت پربازدیدکننده ایرانی
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٢٤  

در این سایت لیست ۱۰۰ سایت پربازدیدکننده توسط کاربران ایرانی نمایش داده شده است.

 


کلمات کلیدی: معرفی سایت و ترفند
 
پروانه و دام
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱۱  

پروانه ی من در تاری افتاده که عنکبوتش سیر است
نه می تواند پرواز کند
نه بمیرد.

دانته

 


کلمات کلیدی: قطعه ادبی
 
نگرانی
ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۳  

نگرانی هرگز از غصه فردا نمی کاهد بلکه فقط شادی امروز را از بین می برد

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
سه چیز
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۳  

سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند:زمان، کلمات و موقعیت ها.

سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند:
آرامش، امید و صداقت.

سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند:
رؤیاها، موفقیت و شانس.

سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند:
عشق، اعتماد به نفس و دوستان.


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
دشواری های زندگی
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٢  

خداوند برای دشواری های زندگی سه راه قرار داده است: خنده، خواب و امید

 


کلمات کلیدی: جملات قصار